POZVÁNKA


Popromočné stretnutie absolventov všeobecného lekárstva a pediatrie v roku 1972 pri príležitosti 100-ho výročia založenia lekárskej fakulty v Bratislave sa uskutoční

                                                            dňa 6. septembra 2019


Oficiálna časť 

15:00 Ladzianskeho poslucháreň LF UK, Sasinkova 2, Bratislava


Spoločenský večer

18:00 Hotel DoubleTree by Hilton, Trnavská cesta 27/A, 831 04 Bratislava


Všetci ste srdečne vítaní.
Registrácia bola ukončená.